• Bạn vừa thêm sản phẩm này vào giỏ hàng:

  KEM DƯỠNG ẨM FERMIER PAPA

  KEM DƯỠNG ẨM FERMIER PAPA

  Chứa nhiều thành phần từ cây chùm ngây được Fermier Papa trực tiếp canh tác.
  – Nguyên liệu an toàn và đáng tin cậy.
  – Không thành phần gây hại.
  – Đạt cấp độ xanh EWG cho tất cả các thành phần của sản phẩm.
  – Thành phần có nguồn gốc tự nhiên 100%.

  490.000